Özteknik Makine İnsan Kaynakları Politikaları

Özteknik

ÖZTEKNİK MAKİNE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Özteknik Makine insan kaynakları yönetimi anlayışı, endüstriyel işi yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına aktif olarak cevap vermenin yanı sıra mermer işleme makineleri ve güç iletim sistemlerinde göstermiş olduğu kaliteyle hak ettiği yeri almıştır.

İnsan kaynakları politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Nitelikli İş Gücünü Özteknik Makine ’e Kazandırma

İnsan Kaynakları yönetimi;

Çalışanlarımızın motivasyonlarını veÖzteknik Makine ’e olan bağlılıklarını ön planda tutulması

Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı, fırsatı yaratmak
ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarılması

Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve Özteknik Makinenin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi;

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğinin yaratılması

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının gözetilmesi

Özteknik Makine nin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Özteknik Makine yi bugün bu noktaya getiren; şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarının sonucudur.