Staj Başvuruları

Staj

ÖZTEKNİK MAKİNE STAJER ÖĞRENCİLERİ DAVET EDİYOR

Özteknik Makine üniversite ve lise öğrencilerine staj imkânı sunarak onların mesleki gelişimine ve çalışma yaşamına uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Üniversite ve lise öğrencileri, Özteknik Makinedeki stajları süresince öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik ve pratik bilgileri gerçek iş ortamında uygulayarak pekiştirmekte, uluslararası bir şirkette deneyim kazanarak iş hayatına yönelik ön bilgi ve tecrübe edinmektedir.

Staj yapacak lise öğrencileri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ilgili okulların yöneticileri tarafından belirlenir.Özteknik Makine, öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için öğrenim alanlarıyla uyumlu staj organizasyonunu yapar.

Özteknik Makine staj başvuru kılavuzunda belirtilen bölümlere devam etmekte olan, yurtiçi ve yurtdışındaki 4 yıllık üniversite ve yüksek okulların son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri kabul edilmektedir. Yaz aylarında 4.sınıfı yeni bitirmiş (mezuniyetinin üstünden en fazla 6 ay geçmiş) öğrenciler de programa katılabilmektedir.

Başvurusu uygun bulunan öğrencilere, başvuru esnasında belirttikleri elektronik posta
adreslerine, kabul edildiklerine dair ileti gönderilecektir.

2019 Üniversite yaz staj başvuruları 31 Şubat - 31 Nisan tarihlerinde Staj Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.