Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim

Değerli Dostlarımız,

2012 yılında dünyada büyümenin geçen yıla göre yavaşladığı gözlenen bir gerçektir. Çin ve Brezilya gibi önde gelen gelişmekte olan ülkeler yavaşlama sinyallerine karşı tedbirler almaktadır.Öte yandan, gelişmiş ekonomilerden ABD’de seçim yılı olması nedeniyle gevşek para politikasının sürdürüleceği görülmektedir. Bu ülkede iyileşen istihdam verileri, tüketici güveni ve şirket kârlılıkları likiditeyi arttırmakta ve piyasalara olumlu yansımaktadır. Bu veriler ABD ekonomisinde hızlanma şansının arttığını gösteriyor. Ancak, ihracatımızın ağırlığını taşıyan Avrupa Birliği’nde benzer bir gelişme söz konusu değil. Sağlanan likidite önlemleriyle Avro Bölgesi borç krizini erteledi, fakat önümüzdeki dönem AB ülkelerinin mali disiplini sağlamaları önemini koruyacaktır.
Diğer yandan Orta Doğu’daki gerginlikler petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine sebep olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin talepleri ve likidite bolluğunun da emtia fiyatlarını zaman zaman yükselteceğini düşünmekteyiz. Yüksek emtia ve petrol fiyatları, bizim gibi net ithalatçı olan ülkelerde hem büyüme için elverişli bir ortam oluşmasını zorlaştırıyor hem de enflasyonist koşulları artırıyor.
Dünyadaki tüm gelişmelere rağmen, ülkemiz siyasi ve ekonomik istikrara bağlı olarak 2012’ye güven ortamında ve kuvvetli bir büyümeyle girdi.Kendi adımıza Özteknik Makine olarak, 2012 yılınında bir başka güçlü yıllarımızdan biri olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyorum. 2012 yılına genel olarak bakacak olursak ; en önemli konunun, şirketimizin, büyüme yolunda global sanayi ve pazardan daha iyi performans göstererek yoluna devam etmesini gösterebiliriz
Özteknik Makine olarak 2013 yılı hedeflerimizden bahsedecek olursak;
Stratejik önemi olan alanlarda yatırımlarımıza ara vermeden devam etmek.

Mevcut işlerimizle sinerji yaratabileceğimiz yeni iş alanlarını değerlendirme ve koşullar uygun olduğunda girme,

Pazar liderliğini elimizde bulundurma,

6 Sigma’yı “Yalın Yönetim” araçlarıyla bütünleştirip maksimum verimlilik ve maksimum karlılık yaratma,

Yüksek kalitede bir yönetim ekibi ve adanmış bir işgücü sağlama olarak sıralayabiliriz.

Yeni hedeflerimizde, geleceğimizi birlikte hayal edip, tasarlayacağımız herkese minnetlerimizi sunar; ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlarda, emek ve katkılarıyla rol alan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Ali Gülaçtı
Öztenik Makine Yön. Kur. Başk.